Feng Shui tips

feng shui

feng shui characters

FENG SHUI - een evenwichtige stroming van energie

FENG SHUI (spreek uit foeng sjwee) komt oorspronkelijk uit China.
Het is de studie van energiestromen in onze leefomgeving en het effect daarvan op de mens. De Feng Shui-leer heeft tot doel om mens en omgeving zoveel mogelijk in harmonie met elkaar te brengen.

Het idee daarachter is dat een harmonieus ingerichte leefomgeving leidt tot een evenwichtige stroming van energie, in de Feng Shui leer Qi genoemd. Een goede Qi heeft een gunstige invloed op onze gezondheid, onze levenslust en welvaart.

Uitgangspunt van Feng Shui is het evenwicht tussen twee universele, complementaire krachten; yin en yang. Passief en actief, donker en licht, mannelijk en vrouwelijk, koud en warm.
Een verfijning van dit principe zit in de vijf elementen (hout, vuur, aarde, metaal en water), waarbij elk element toebehoort aan een bepaald type Qi-energie. De vijf elementen kunnen elkaar versterken of verzwakken.

Er zijn verschillende Feng Shui-methodes, die soms ook in combinatie toegepast kunnen worden. Welke methode gebruikt wordt kan per opdracht verschillen. Belangrijk om te onthouden is dat een leefomgeving die harmonieus is ingericht energie geeft, terwijl een disbalans energie kost.


Qi wordt verspreid door de wind (feng) en verzamelt zich op de grens van water (shui)